กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ต.ค. 2561 9
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ต.ค. 2561 8
สขร.   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองแมน หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยตค จังหวัดอุทัยธานี ขนากกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทา   2 ต.ค. 2561 4
สขร.   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยตค จังหวัดอุทัยธานี ขนากกว้าง 40.00 x 20.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โดยโครงการ จำนวน 1 ป้าย   2 ต.ค. 2561 4
สขร.   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562   21 ก.ย. 2561 0
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองหวาย - ภูเหม็น หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    18 ก.ย. 2561 10
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม   14 ก.ย. 2561 14
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนุ่น-ลานตาก หมู่ที่2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   23 ส.ค. 2561 15
ประกาศ   -ประกาศ-   18 ส.ค. 2561 45
ประกาศผล   -ประกาศผล-   18 ส.ค. 2561 27
โอนย้าย/รับสมัคร   -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   18 ส.ค. 2561 491
ประกาศราคากลาง   กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   15 ส.ค. 2561 25
ประกาศราคากลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   15 ส.ค. 2561 25
สขร.   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มสะพานทองสอง หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   31 ก.ค. 2561 18
สขร.   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโยธา ขนาด 8 ลบ.ม. กลุ่มบ้านมอสามโค้ง หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   31 ก.ค. 2561 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30