กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ณ อำเภอห้วยคต ตามโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 4
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารถวายพระและชุดเครื่องไทยธรรม ตามดครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 3
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินแบบแขวน ประจำปี 2562 เพิ้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนุ่น-ลานตาก หมู๋ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   6 ธ.ค. 2561 8
สขร.   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาจระเข้ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย   3 ธ.ค. 2561 1
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เช่าอาคารศุนย์บริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเร้อนสมอทอง โดยวิธีประมูล   29 พ.ย. 2561 11
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2561 11
สขร.   เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มสะพานสอง หมู่ ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลลาง อำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   21 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   19 พ.ย. 2561 18
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย ตำบทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ทองหลาง เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11 พ.ย. 2561 56
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561   31 ต.ค. 2561 18
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   30 ต.ค. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34