หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

คณะผู้บริหาร
 
 
 

 


นายสมชาย นาคทัพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 085-7125557
 


นายสมชาย แก้วกัณหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155


นายอำนาจ นาคทัพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155
 


นายเพียรชัย วงษ์ขาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557