หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

คณะผู้บริหาร
 
 
 

 


นายสมชาย นาคทัพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 0857325557
 


นายอำนาจ นาคทัพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 0832142213


นายพวงทอง อยู่คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 0952520972
 


นายเพียรชัย วงษ์ขาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 0979239063
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557