หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 


คณะผู้บริหาร
 
 
 

 นายสมชาย นาคทัพ
นายก อบต.ทองหลาง
 


นายสมชาย แก้วกัณหา
รองนายก อบต.ทองหลาง


นายอำนาจ นาคทัพ
รองนายก อบต.ทองหลาง
 


นายเพียรชัย วงษ์ขาว
เลขานุการนายก อบต.ทองหลาง
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557