หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


อบต. ทองหลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยคต ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 239.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 149,425 ไร่
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
 
 
 
 
 


ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
 
 เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่
    จำนวน 1,570 ครัวเรือน

รับจ้าง จำนวน 522 ครัวเรือน

ค้าขาย จำนวน 85 ครัวเรือน

รับราชการ จำนวน 65 ครัวเรือน

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ครัวเรือน
 
 
 
 


ประชากรทั้งหมด 7,929 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,910 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31

หญิง จำนวน 4,019 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,779 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 33.164 คน / ตร.กม.
 
 
อบต.ทองหลาง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองแห้ง 586 577 1,163 409  
2   บ้านสมอทอง 489 547 1,036 383
  3   บ้านละว้า 715 658 1,373 582  
4   บ้านโป่งข่อย 588 633 1,221 428
  5   บ้านหนองผักแพว 367 405 772 230  
6   บ้านป่าบัว 242 250 492 150
  7   บ้านคลองหวาย 580 561 1,141 394  
8   บ้านภูเหม็น 343 388 731 203
    รวม 3,910 4,019 7,929 2,779
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557