หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตกแต่งขบวนหาบข้าวต้มมัด ลูกโยน ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]จ้างการแสดงชุดแบกโงว ทอผ้า แสดงถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนในตำบลทองหลาง ตามโครงการจัดงานตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]จ้างตกแต่งขบวนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 21 วันๆละ 30 คนๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 21 วัน ๆละ 19 คนๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 21 วันๆ ละ 19 คนๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 21 วันๆละ 23 คนๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเมหาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 21 วันๆ ละ 14 คนๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 21 วันๆละ 28 คนๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557