หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  
https://itas.nacc.go.th/go/eit/9cshtj
 
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ ITAS  
 

อบต.ทองหลาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจาก อบต.ทองหลาง เข้าดำเนินการทำแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีการแสกน QR Code ตามรูปภาพด้านบน หรือ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/9cshtj
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09.01 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน