หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน โดยวิธีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลทองหลาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลทองหลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557