หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทองหลาง  
 

อบต.ทองหลาง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564) โดยมีปลัด อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและให้ข้อคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ทองหลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 13.48 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557