หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
  

 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้และขอจัดขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์บริเวณที่ทำการสำนักงาน อบต.ทองหลาง  
 

วันที่ 18 มกราคม 2565
อบต.ทองหลาง โดยนายสมชาย นาคทัพ นายก อบต.ทองหลาง ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทองหลาง ทำหน้าที่ประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแจ้งแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้และขอจัดขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์บริเวณที่ทำการสำนักงาน อบต.ทองหลาง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ ตามหลักการบริหารกิจกรบ้านเมืองที่ดี ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 16.12 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 113 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557