หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
  


 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
 

วันที่ 5 เมษายน 2566
อบต.ทองหลาง จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมการประชุมประชาคม โดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมสามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาได้ดังนี้
    1. ปัญหาการสัญจรที่ไม่สะดวก
    2. ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและทั่วถึง
    3. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่เพียงพอ
ซึ่งจากประเด็นปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมประชาคมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทาง อบต.ทองหลาง นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2566 เวลา 13.50 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557