หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
1. การพิจารณาย้ายจุดขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านท่ากระได หมู่ที่ 8
2. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
3. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนเมษายน 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 08.51 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557