หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
1. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
2. การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ
4. ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 11.47 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557