หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 213 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557