หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทองหลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รายการ
2. ขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งสำนักสงฆ์ป่าสุธัมมา หมู่ที่ 3 บ้านละว้า
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)
ทั้งนี้ เรื่องการขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งสำนักสงฆ์ป่าสุธัมมา ได้เชิญผู้แทนเข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสภา อบต.ทองหลาง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 12.41 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 205 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-518-155,
097-287-8959