หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ทองหลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห้นชอบร่างแผนพํฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
2. ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทัพเสลาและป่าห้วยคอกควาย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบ้านไซเบอร์, กลุ่มบ้านคลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
3. ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทัพเสลาและป่าห้วยคอกควาย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบ้านกุดจะเลิด, กลุ่มบ้านมอสามโค้ง หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้ หลักจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ประธานสภา อบต. พร้อมด้วยนายก อบต. สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันปลูกต้นทองหลาง ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของตำบลทองหลาง ณ บริเวณที่ทำการ อบต.ทองหลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 17.59 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557