หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
  

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1  
 

สภา อบต.ทองหลาง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
1. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
2. การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ
4. ขอความเห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบ้านกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 13.05 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-518-155,
097-287-8959