หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  

 
มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก
#ห้ามมิให้บุคคลใดออกจากเคหสถานหรือสถานที่พำนักโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือกอย่างถูกต้องและถูกวิธีที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก #เว้นแต่ขณะออกกำลังกาย

ผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตร 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 #ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 11.11 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557