หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแปนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ก.ย. 2563 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายสี บุญเจริญ หมุ่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  8 ก.ย. 2563 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมอทองเก่า - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  2 ก.ย. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาซา หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  1 ก.ย. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาจระเข้ ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  21 ส.ค. 2563 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายเพชร แสงศรี หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  21 ส.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  17 ส.ค. 2563 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  17 ส.ค. 2563 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  17 ส.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  10 ส.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง  10 ส.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  23 ก.ค. 2563 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านไซเบอร์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  22 ก.ค. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557