กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 พ.ค. 2562 1
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ ITAS   3 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งการนัดตรวจจ้างโครงการขึดคลองลำห้วยอีเอ็น หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอ ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ำนวน 1 ป้าย   29 เม.ย. 2562 13
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดินในเขตตำบลทองหลาง ขนาดบ่อ 2.00 x 4.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1. 50 ม. จำนวน 16 บ่อ ตามแบบ อบต.ทองหลาง   29 เม.ย. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 6
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร อาหางว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 8
ประกาศราคากลาง   ประกาศ ติดตั้งหอถังประปาบ้านทรงแชมเปญขนาด 12 ลบ.ท. ร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ กลุ่มบ้านคลองเคียน   22 เม.ย. 2562 10
ประกาศราคากลาง   ประกาศ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ศก. 1.00 ม. 2 จุด จำนวน 16 ท้่อพร้อมดาดคอนกรีต   22 เม.ย. 2562 10
ประกาศราคากลาง   ประกาศ ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู๋ที่ 7 บ้านคลองหวาย คำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   22 เม.ย. 2562 8
ประกาศราคากลาง   ประกาศ โครงการเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ต.ทองหลาง ขนาดบ่อศก. 4 นิ้ว ความลุกไม่น้อยกว่า 90 ม. หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 3-5 ลบ./ช.ม.   22 เม.ย. 2562 7
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38