หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังอันเนื่องเกิดจากอุทกภัยในตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1,3,5,7 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   17 พ.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 พ.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556  2 พ.ย. 2564 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ดครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังอันเนื่องมาจากอุทกภัยในตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1,3,5,7 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  29 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  28 ต.ค. 2564 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องทำงานของ อบต.ทองหลาง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  28 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  21 ต.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  21 ต.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  6 ต.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  6 ต.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  6 ต.ค. 2564 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาหมู่บ้านป่าบัว หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  28 ก.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  28 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเหม็นบน - ภูเหม็นกลาง (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  27 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งการนัดตรวจงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านนายทวี เครือบุปผา หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   27 ก.ย. 2564 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-518-155,
097-287-8959