หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนป่า-กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   31 ก.ค. 2562 5
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   31 ก.ค. 2562 5
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2562 5
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   8 ก.ค. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเทียนพร้อมขาตั้ง จำนวน 18 เล่ม ตามโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 8
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนป่า - กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 9
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.กลุ่มไร่อ้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 6
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำไฟฟ้า จำนนว 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 11
ประกาศ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   19 มิ.ย. 2562 9
ประกาศ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนป่า - กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   19 มิ.ย. 2562 8
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทรงเหลี่ยมความจุ 40 ลิตร มีฝาปิดแบบฝาครอบช่องทิ้งสวิง จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 7
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง   17 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4