หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ (เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ก.ย. 2562 6
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายสลักจิ๊ก ภูเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   16 ก.ย. 2562 8
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูเหม็นบน - ภูเหม็นกลาง หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   9 ก.ย. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ย. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ก.ย. 2562 11
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.ย. 2562 5
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนวดแผนโบราณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ย. 2562 16
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายเลิศ หาญรบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย   3 ก.ย. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.ทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ส.ค. 2562 22
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านโคก-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   26 ส.ค. 2562 23
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยอีเอ็น หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง จังหวัดอุทัยธานี   20 ส.ค. 2562 13
ประกาศ   แจ้งนการจัดตรวจงานจ้างโครงการขุกลอกแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   19 ส.ค. 2562 32
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2 ช่อง หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   7 ส.ค. 2562 11
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายสลักจิ๊ก ภูเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   7 ส.ค. 2562 12
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนป่า-กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   31 ก.ค. 2562 19
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557