หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   31 ก.ค. 2562 22
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยอิเอ็น หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หาญรบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   19 ก.ค. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเหม็นบน-ภูเหม็นกลาง หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   18 ก.ค. 2562 8
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   8 ก.ค. 2562 18
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเทียนพร้อมขาตั้ง จำนวน 18 เล่ม ตามโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 23
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนป่า - กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 17
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.กลุ่มไร่อ้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   26 มิ.ย. 2562 10
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำไฟฟ้า จำนนว 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 14
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 16
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 15
ประกาศ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   19 มิ.ย. 2562 13
ประกาศ   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนป่า - กลุ่มบ้านนายสุกิจ ฟักเครือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   19 มิ.ย. 2562 12
   1     (2)     3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557