หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทรงเหลี่ยมความจุ 40 ลิตร มีฝาปิดแบบฝาครอบช่องทิ้งสวิง จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2562 12
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง   17 มิ.ย. 2562 15
ประกาศ   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   17 มิ.ย. 2562 12
ประกาศ   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 พ.ค. 2562 24
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2562 30
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 60
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 32
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 52
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 37
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร อาหางว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2562 23
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 2562 49
ประกาศ   ประกาศแจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   10 เม.ย. 2562 69
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 57
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 62
ประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าของสมนาคุณ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 56
   1      2     (3)     4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557