หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักแพรว -ป่าอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว   8 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. กลุ่มไร่อ้อย หมู่ที่ 2   31 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องแจ้งการนัดตรวจงานต้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาย๓ูเหม็นบน หมู่ที่ 8   12 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 ช่อง หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   11 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองผักแพว - ป่าอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   11 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูเหม็นบน - ภูเหม็นกลาง หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   11 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านายเย็น เย็นสุข หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   11 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยอีเอ็น หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   10 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านโคก - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   10 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายสลักจิ๊ก ภูเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   10 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   10 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการนัดตรวจงาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   17 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งถังประปาหมู่บ้านทรงเเชมเปญ ขนาด12 ลบ.ม. พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ บ้านคลองเคียน   30 พ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เช่าอาคารร้านค้าจำหน่ายอาหารเฉพาะรายในบริการศูนย์การนักท่องเที่ยว   28 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ. ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว    25 พ.ค. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9