หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   2 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   9 พ.ค. 2561 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการนัดตรวจงาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   17 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งถังประปาหมู่บ้านทรงเเชมเปญ ขนาด12 ลบ.ม. พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ บ้านคลองเคียน   30 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เช่าอาคารร้านค้าจำหน่ายอาหารเฉพาะรายในบริการศูนย์การนักท่องเที่ยว   28 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ. ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว    25 พ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างธนาคารใต้ดินในเขตตำบลทองหลาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   3 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น   3 พ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ ITAS   3 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลม. พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์   1 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แจ้งการนัดตรวจจ้างโครงการขึดคลองลำห้วยอีเอ็น หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอ ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ำนวน 1 ป้าย   29 เม.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว   5 มี.ค. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซันสุนัข-แมว   5 มี.ค. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   25 ก.พ. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริหารประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9