หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเทียวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มิ.ย. 2561 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างดุแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ทองหลาง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มิ.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาระบบประปาหมุ่บ้น หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 (บางส่วน) บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยทั้งตำบลทองหลาง ประจำเดือน มิถุายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มิ.ย. 2561 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยและจดมาตรน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มิ.ย. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิ.ย. 2561 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบง 802 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิ.ย. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวงบ่อ จำนวน 70 วง ตามโครงการสนับสนุนวงบ่อเพื่อแก้ไขปัญาภัยแล้ง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิ.ย. 2561 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง การนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   8 มิ.ย. 2561 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พ.ค. 2561 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   30 พ.ค. 2561 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยและจดมาตรน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้าวตัดหญ้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 57
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557