หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยอีเอ็น หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดปากกว้าง 14.00 เมตร ก้นกว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หรือให้ได้พื่นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาย คสล.   16 ส.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  7 ส.ค. 2560 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  7 ส.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ทองหลาง ไว้สำหรับห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขนาด 3.70 เมตร x 4.60 เมตร และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต.ทองหลาง หมู่ที่ 4 บ้าานโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวั  11 ก.ค. 2560 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  7 ก.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  7 ก.ค. 2560 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  7 มิ.ย. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  7 มิ.ย. 2560 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลิ่งสูง - ภูเหม็นบน หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  6 มิ.ย. 2560 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 12 ลบ.ม. กลุ่มเมืองกาญจน์ (ถังแชมเปญ) หมู่่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  6 มิ.ย. 2560 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น - สวนข้าวเหนียว หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  6 มิ.ย. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านไซเบอร์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  18 พ.ค. 2560 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  8 พ.ค. 2560 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น - ลานตาก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  28 เม.ย. 2560 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 12 ลบ.ม. (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  26 เม.ย. 2560 167
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557