หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านภูเหม็นกลาง หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา   16 ธ.ค. 2558 282
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา   16 ธ.ค. 2558 490
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 10 จุด บริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา   30 พ.ย. 2558 295
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา   30 พ.ย. 2558 288
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คสล. ระบบประปา ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา   30 พ.ย. 2558 285
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ณ หมู่ที่ 3 บ้านละว้า , หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย , หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว , หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (รอบที่ 2)   21 ต.ค. 2558 314
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   1 ต.ค. 2558 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง   5 พ.ย. 2557 221
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557