หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยและจดมาตรน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 (บางส่วน) บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยทั้งตำบลทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1-8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2561 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พ.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านมอสามโค้งถึงกลุ่มบ้านนายหนึ่ง พุ่มจั่น หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พ.ค. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2561 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2561 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 เม.ย. 2561 106
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557