หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยและจดมาตรน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรัการจ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 (บางส่วน) บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยทั้งตำบลทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยและจดมาตรน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่ภายในงาน หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงบ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2561 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองหวาย - ภูเหม็น หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 2561 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี    20 เม.ย. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   20 เม.ย. 2561 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   20 เม.ย. 2561 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงให้แก่เยาวชนที่บรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2561 69
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557