หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่ภายในงาน หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง และหมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตามโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงบ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2561 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองหวาย - ภูเหม็น หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี    20 เม.ย. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   20 เม.ย. 2561 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   20 เม.ย. 2561 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงให้แก่เยาวชนที่บรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2561 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลิ่งสูง - ภูเหม็นบน หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กรุท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2561 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีภายในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มี.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มี.ค. 2561 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26 มี.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค. 2561 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค. 2561 86
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557