หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กรุท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมป้ายโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีภายในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2561 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มี.ค. 2561 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มี.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26 มี.ค. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค. 2561 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านมอสามโค้งถึงกลุ่มบ้านนายหนึ่ง พุ่มจั่น หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   15 มี.ค. 2561 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 3 ป้าย   15 มี.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลาง โครงการวางท่อระายน้ำ คสล.สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   15 มี.ค. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   15 มี.ค. 2561 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองหวาย - ภูเหม็น หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   15 มี.ค. 2561 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเหม็นบน - ภูเหม็นกลาง หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   15 มี.ค. 2561 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะรถบัสแอร์ 2 ชั้น 8 ล้อ วีไอพี จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำปี 2561   2 มี.ค. 2561 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ก.พ. 2561 130
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 16