หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หาญรบ หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  22 ก.ค. 2562 14
ประกาศราคากลาง   โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มไร่อ้อย หมู่ที่ 2  27 พ.ค. 2562 44
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดินในเขตตำบลทองหลาง ขนาดบ่อ 2.00 x 4.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1. 50 ม. จำนวน 16 บ่อ ตามแบบ อบต.ทองหลาง  29 เม.ย. 2562 64
ประกาศราคากลาง   ประกาศ ติดตั้งหอถังประปาบ้านทรงแชมเปญขนาด 12 ลบ.ท. ร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ กลุ่มบ้านคลองเคียน  22 เม.ย. 2562 65
ประกาศราคากลาง   ประกาศ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ศก. 1.00 ม. 2 จุด จำนวน 16 ท้่อพร้อมดาดคอนกรีต  22 เม.ย. 2562 32
ประกาศราคากลาง   ประกาศ ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู๋ที่ 7 บ้านคลองหวาย คำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  22 เม.ย. 2562 45
ประกาศราคากลาง   ประกาศ โครงการเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านห้วย หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ต.ทองหลาง ขนาดบ่อศก. 4 นิ้ว ความลุกไม่น้อยกว่า 90 ม. หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 3-5 ลบ./ช.ม.  22 เม.ย. 2562 42
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านกุดจะเลิด หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  7 มี.ค. 2562 108
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก ม.2 บ้านสมอทอง  11 ธ.ค. 2561 121
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านสามหลัง ม.4 บ้านโป่งข่อย   11 ธ.ค. 2561 111
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเคียน ม.1 บ้านคลองแห้ง วันที่ตามราคากลางนะคะ  11 ธ.ค. 2561 91
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนุ่น-ลานตาก หมู่ที่2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  23 ส.ค. 2561 99
ประกาศราคากลาง   กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  15 ส.ค. 2561 98
ประกาศราคากลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่องประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตำบลทองหลาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  15 ส.ค. 2561 123
ประกาศราคากลาง   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองแมน หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  31 ก.ค. 2561 88
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557