หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ผลการประมูลเช่าอาคารร้านต้าจำหน่ายอาหารเฉพาะรายในแหล่งทองเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง โดยวิธีประมูล   11 มิ.ย. 2562 21
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1-5    5 มิ.ย. 2562 29
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาบ้านกลุ่มกุตจะเลิศ หมู่ที่ 3    5 เม.ย. 2562 57
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,2,6 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย    4 เม.ย. 2562 22
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย-บ้านโคก หมู่ที่ 2    4 เม.ย. 2562 53
สขร.   สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง   1 เม.ย. 2562 41
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562   4 ก.พ. 2562 101
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มเขาน้อย - บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 91
สขร.   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายชะอ้อน ทองเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี   29 ม.ค. 2562 74
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561   23 ม.ค. 2562 84
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 56
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค. 2562 52
สขร.   แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   18 ธ.ค. 2561 62
สขร.   เรื่อง ผลการประมูลอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   14 ธ.ค. 2561 78
สขร.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ธ.ค. 2561 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12