หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทัพทัน   อบรมโครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย   20 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564   20 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4076 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2   20 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ผด.1   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสรวง เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกลางดง   อบต.หนองกลางดง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์    20 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ตลุกดู่   โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี   20 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น (สายทางบ้านบึงต้น - แยกทางหลวง 3456) ช่วงที่ 1,2 ตำบลไผ่เขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลี (สายทางบ้านโค้งตาคลี - บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบริการผู้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ต.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561   20 ต.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,817
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557