หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   ส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)   27 พ.ย. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ   26 พ.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต(Overlay) รหัสสายทาง อน.ถ.6-0002 สายแยกทางหลวง ทช.อน.4003(กม.8+000) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสระ โดยวิธีคัดเลือก   26 พ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง   26 พ.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    26 พ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม สถ.จ.อุทัยธานี   การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564    26 พ.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ   26 พ.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หาดทนง   ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   26 พ.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทัพหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12 บ้านทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองการุ้ง   เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง มอบเงินตามโครงการให้ความช่่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกาษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    26 พ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองฉาง   ประกาศ เรื่อง เปิดให้จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตลาดนัดวันเสาร์   26 พ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   เทศบาลตำบลหาดทนง สนับสนุน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานีอนามัยตำบลหาดทนง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับการเปิดสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   26 พ.ย. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   เทศบาลตำบลหาดทนง สนับสนุน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานีอนามัยตำบลหาดทนง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับการเปิดสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   26 พ.ย. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   26 พ.ย. 2564 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,596
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-518-155,
097-287-8959