หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557