หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2562 [ 23 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการรับ-จ่ายเงินเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานงบรับ-จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานงบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557