หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

ประกาศ
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี 2562 และสมัยถัดไป ปี 63 [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557