หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

รายงานอื่นๆ
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ผลการวิเคราะหฺ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทองหลาง [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
สถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557