หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

ข้อบัญญัติ
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุขนัขและแมว พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557