หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

ข้อบัญญัติ
 
 
 


   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 113  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 101  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 101  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) [ 19 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557