หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดเก็บภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557