หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินกรเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.ทองหลาง [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557