หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557