หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 


รายงานอื่นๆ
 
 
 


  
ผลการวิเคราะหฺ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 14.17 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557