หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
  


 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลทองหลาง มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตลิ่งสูง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแพว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเหม็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
บ้านคลองแห้ง

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว
 
โรงเรียนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านละว้า
 
โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย    
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านละว้า
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 8 แห่ง
 วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่งสถานีตำรวจชุมชน (ตชต.)
    จำนวน 1 แห่ง
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 95อปพร. 2 รุ่น จำนวน 95 คน

อาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ 2 รุ่น
    จำนวน 100 คน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557