หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
  


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไกรสร ภู่สวาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางประไพ ภู่เกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรินทร์ นุชทรวง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายพรพิชิต เลขโนนสูง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-518-155,
097-287-8959