หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายไกรสร ภู่สวาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายนิคม คำภา
คนงาน


นายสุรชัย วงษ์ดวงดำ
ภารโรง


นายสันทัด คงประเสริฐ
ยาม
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557